top of page

BEST PRACTICE: BUSINESS MODELING AND IDEATION

Karel de Grote Hogeschool


1_ Wat is de inhoud?

Studenten doorlopen een innovatieproces voor de ontwikkeling van een eigen gekozen businessconcept. Hierbij vinden ze a.d.h.v. onderzoek businessopportuniteiten (problem-fit) waarvoor ze op basis van innovatietools (o.a brainstorm technieken, Experimenten Canvas) een passende oplossing formuleren (problem-solution fit). Hierbij hebben ze een ondernemende houding en maken ze gebruik van zowel desk- als fieldresearch. Contact met potentiële klanten vormt hierbij een essentieel onderdeel. Vervolgens zetten ze de eerste stappen om op zoek te gaan naar een product-marketfit. Dit doe je door meerdere Business Modellen te ontwerpen en de voornaamste hypotheses in kaart te brengen.


2_ Voor wie is het bestemd?

1ste jaar studenten KMO-Management


3_ Hoe wordt het georganiseerd?

Een combinatie van 4 theoriesessies; zelfstudie en wekelijkse teamcoachings. We evolueren bij de coachings geleidelijk van begeleide sessies naar momenten waarop studenten zelf aan het roer zitten.


4_ In geval van evaluatie, hoe wordt deze toegepast?

10% Multiple Choice examen in lesweek 3 zodat studenten en docenten dezelfde ’taal’ spreken

30% tussentijds portfolio na 6 weken

30% observatie van het functioneren tijdens het proces gedurende 12 lesweken

30% Individuele verdediging van het portfolio + inzichtvragen rond andere cases tijdens een examengesprek


5_ Wat leert de student eruit?

Hoe een innovatieproces er uit ziet.

Falen is een optie; itereren is een inherent onderdeel van het vak

Het innovatietraject correct doorlopen is belangrijker dan een gevalideerd project naar voor te schuiven tijdens het examengesprek.


Problem validation

Creativiteitstechnieken

Aanpak van solution validation: in kaart brengen van assumpties en deze testen aan de hand van een MVP, experiment canvas,..

Het product/dienst is niet het product maar het business model


6_ Waarom zou dit een Best Practice zijn?

Studenten worden van bij start geïntroduceerd in de Lean startup methodologie. De Get out of the buiding mentaliteit is in dit vak cruciaal. Contacten met klanten, stakeholders,… is een must.


7_ Hoe bevordert het ondernemerschap en ondernemerszin bij studenten?

Het vak omvat het zien en vinden van opportuniteiten, deze kansen ook grijpen en op basis van het uitvoeren van nodige testen bij klanten kunnen de geformuleerde hypotheses weggewerkt worden.

Hierbij hebben studenten een kritische houding nodig om los te komen van hun ‘confirmation bias’.


8_ Mocht u nog iets willen veranderen/verbeteren hieraan, wat dat?

Meer tijd en middelen om de studenten onder te dompelen en te begeleiden. Nu wordt het traject in groep begeleid, maar een individuele begeleiding zou beter zijn.

Een externe jury voor de portfolio

Nog meer focus op de ontwikkeling van ideeën / het creatieve luik. We merken dat dit voor veel studenten een struikelblok is.


9_ Extra info

Het is fijn om een aantal teams hun concept verder te zien door ontwikkelen in het vervolgvak Business traject (eveneens KMO1).


 

Handige links: 

Artikel door Annemie Soetewey
0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page