top of page

BEST PRACTICE: ME.COM

Karel de Grote Hogeschool1_ Wat is de inhoud?

 • Een online werkinstrument/leidraad om gedurende de volledige opleiding (startend in het eerste jaar, en ‘op te leveren’ in het laatste jaar) de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student in kaart te brengen, vorm te geven, te ‘capteren’, te benoemen, en verder op te bouwen

 • Zelfreflectie en proces-denken staan centraal, wat inzichten oplevert in de eigen leer- en ontwikkelmogelijkheden, de te zetten stappen om naar ambities toe te werken, loopbaancompetenties -en mogelijkheden en zet aan tot levenslang leren

 • Opgebouwd uit tools, inspirationals, oefeningen om kennis en inzicht te verwerven, gebaseerd op de key values van het KdG Career Center, nl. Self Awareness (SA), Context Awareness (CA) en Growth Awareness (GA). Het geheel leidt toe naar de summit die de SA, CA en GA van de student samenvat, en een concrete vooruitblik biedt naar de verdere professionele toekomst en de te ondernemen stappen.

 • Toepasbaar op de student zijn ondernemingszin en de ontwikkeling daarvan


2_ Voor wie is het bestemd?

Studenten managementopleiding (opleidingen bedrijfsmanagement, organisatie & management…)


3_ Hoe wordt het georganiseerd?

Online tool, met volgende functionaliteiten

 • evolueert mee met de student (niet statisch)

 • interactief (coach, mentor, docent, medestudenten,…)

 • werkinstrument (oefeningen, opdrachten)

 • consolideren (inzichten bij elkaar brengen)

 • personaliseren (eigen elementen toevoegen, look & feel personaliseren)

 • steeds beschikbaar (alle jaren van de opleiding, 24/7)

 • bron van inspiratie (linken naar bijkomende, optionele inspiratie)

 • linken naar bedrijfsplatform (bedrijfsprofielen, stages, bedrijfscases,…)


4_ In geval van evaluatie, hoe wordt deze toegepast?

Mogelijkheid tot koppeling aan vakken, opleidingsonderdelen, coaching die inzet op persoonlijke en professionele ontwikkeling en oriëntatie richting arbeidsmarkt (vb. personal branding, management & communicatie, bedrijfscases, stages,…)


5_ Waarom zou dit een Best Practice zijn?

Tool, insteek, aanpak is uniek. Me.com doet studenten stilstaan bij wie ze (wensen te) zijn als professional vanuit een procesbenadering.


6_ Hoe bevordert het ondernemerschap en ondernemingszin bij studenten?

De aanwezigheid/ontwikkeling van competenties gelinkt aan ondernemerschap komt expliciet aan bod, of wordt getriggerd door inzichten in sterktes, talenten, interesses, ambities. Er worden linken naar ondernemerschap gelegd in elk van de drie onderdelen: SA, CA en GA. Dit wil zeggen dat ondernemerschap een concretere vorm kan aannemen of getriggerd wordt in elk jaar van de opleiding.


7_ Mocht u nog iets willen veranderen/verbeteren hieraan, wat dan?

De tool wordt continu bijgestuurd en verder geoptimaliseerd i.f.v. bevindingen van studenten, stagebegeleiders, etc.


 

Handige link


 • Interesse in deze Best Practice? Neem contact op met Leen Christiaens, Hoofd KdG Career Center


 

Artikel door Annemie Soetewey
0 opmerkingen

Comments


bottom of page