BEST PRACTICES

Instelling

arrow&v

Soort project

arrow&v

StartUp@Campus

Karel de Grote Hogeschool

Hogeschoolbreed project voor student-ondernemers

Opleiding

Met StartUp@Campus wil KdG Hogeschool – ook extra-curriculair – alle studenten ondersteunen om nog tijdens hun bacheloropleiding een eigen zaak op te richten. Studenten die een idee met potentieel indienen, krijgen een coachingtraject op maat in samenwerking met VOKA Antwerpen-Waasland.

Business Modeling

Karel de Grote Hogeschool

International Business Studies

Opleidingsonderdeel

Het vak Business Modeling wordt door de KdG Hogeschool in een internationale samenwerking met de Fachhochschule Vorarlberg (Oostenrijk) aangeboden. In een internationale setting ervaren studenten via zelfgestuurd en samenwerkend leren de uitdagingen en eisen van een start-up.

Dive into business

Universiteit Antwerpen

Dienst Valorisatie

Opleiding

Het Dive into Business programma werd op maat gemaakt van de valorisatienoden van onderzoekers. Het ondersteunt onderzoekers in hun vertaalslag van onderzoek naar de samenleving. Het Deep Dive into Business programma is gericht op die onderzoekers die een spin-off willen oprichten.

Masterproef Bringing the future into the classroom

Universiteit Antwerpen

Master Opleidings- en Onderwijswetenschappen

Masterproef

Kristien Verbist onderzocht hoe de leerapproach van leerlingen verandert door hen actief bij het vormgeven van hun lessen te betrekken. Ook de manier waarop de leraar voor de klas staat, wijzigt daardoor. Beide zijn nodig om ons onderwijs af te stemmen op de noden van een snel evoluerende wereld.

Masterproef Critical success factors of corporate social responsibility

Universiteit Antwerpen

Meertalige Professionele Communicatie

Masterproef

Duurzaamheid, of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), lijkt op het eerste gezicht misschien tegenstrijdig met de doelstellingen van een bedrijf. Uit dit onderzoek dat zich richt op het bedrijfsleven blijkt dat MVO waarde creëert.

Masterproef Crowdfunding: een internationale vergelijking

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Masterproef

Crowdfunding is een opkomend fenomeen in de wereld van alternatieve financiering. Ondernemingen maken er steeds vaker gebruik van om het gewenste kapitaal bij elkaar te krijgen. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding, die zowel financieel als niet-financieel kunnen zijn.

Masterproef Financieringsstructuur bij starters: een vergelijking tussen België, Frankrijk en Duitsland

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Het doel van deze paper is ten eerste het vergelijken van de financieringsstructuur van Belgische starters met deze van Franse en Duitse starters. Aan de hand van Orbis werden datasets samengesteld bestaande uit bedrijven opgericht tussen 2014 en 2017.

Innovation Lab

Andere

Technische Universiteit Eindhoven

Netwerk

Innovation Lab aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een business-expertisecentrum dat erop gericht is wetenschappelijke en technologie kennis en innovatie te vertalen in business. Dit doet de TU/e door het bedrijfsleven en de universiteit intenser te laten samenwerken aan projecten.

Serious game - Navigating Entrepreneurial Uncertainty

Andere

Aarhus University Denmark

Educatief spel

ESHIP, the board role-playing game, was created to aid an entrepreneurial learning process where students could imbibe principles of navigating uncertainty in an implicit and thus an intuitive manner.

Masterproef Een exploratief onderzoek naar het belang van duurzaamheid bij snelgroeiende bedrijven

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Deze masterthesis onderzoekt of snelgroeiende ondernemingen aandacht besteden aan duurzaamheid in hun beleidsvoering. De link tussen duurzaamheid en snelle groei is nog niet uitgebreid behandeld en dat maakt dit onderzoek uniek. Dillen’s werk (2014) vormt de basis van deze masterproef.

Masterproef De fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Deze masterproef doet onderzoek naar de fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming. Meer bepaald wordt onderzocht wat de bepalende factoren kunnen zijn voor het al dan niet internaliseren van de fiscale functie.

TU/e innovation Space

Andere

Eindhoven University of Technology

Netwerk

Voortbouwend op een sterke wetenschappelijke samenwerking die de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft met de industrie, helpt TU/e innovation Space bij het ontwikkelen van een educatief ecosysteem om “Engineers for the Future” te leveren die 21st century skills hebben ontwikkeld.

Sociaal ondernemerschap in Vlaanderen: een schets van de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Deze masterproef beoogt de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor sociale economie bedrijven in Vlaanderen a.d.h.v. twee cases in kaart te brengen. Verder verdiept de auteur een belangrijke uitdaging van sociale economie bedrijven: de professionalisering van de bedrijfsvoering.

Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap

Universiteit Antwerpen

Cultuurmanagement

Opleidingsonderdeel

In het opleidingsonderdeel ‘Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap’ werken de masterstudenten Cultuurmanagement een innovatieve business case uit voor organisaties uit het culturele werkveld die zich komen voorstellen in het opleidingsonderdeel ‘Forum Cultuurmanagement’.

Ondernemende stage

Universiteit Antwerpen

Sociaal-economische wetenschappen

Stage

Studenten uit de masteropleiding sociaal-economische wetenschappen kunnen een ondernemende stage lopen. Zo bijvoorbeeld bij de vzw microStart die ondersteuning biedt aan starters en ondernemers die wensen te groeien.

Entrepreneurship and Business Modeling

Andere

Fashion Management

Opleidingsonderdeel

De focus ligt op hoe ondernemerschap en een innovatief businessmodel duurzaamheid van een modebedrijf kan versterken. Het uitdenken van een business model gebeurt in dialoog met het modebedrijf waarmee de studenten worden gematcht.

Invloeden op ondernemerschap in België

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Deze thesis onderzoekt de korte en lange termijn relaties tussen economische ontwikkeling, financiële ontwikkeling en ondernemerschap voor België van 1875 tot 1975.

Likelihood of survival of new firms

Universiteit Antwerpen

Handelsingenieur

Masterproef

Literatuuronderzoek naar de belangrijkste, verklarende variabelen die aanleiding geven tot overleving of faling van Belgische start-ups. Er wordt een vergelijkende studie gemaakt tussen logistische regressie en decision tree als falingspredictiemodellen voor Belgische start-ups.

De muzikale entrepreneur: een onderzoek naar de drijfveren en denkprocessen bij DIY-muziekproductie

Universiteit Antwerpen

Cultuurmanagement

Masterproef

Deze masterproef doet onderzoek naar wat muziekkanten ertoe drijft om hun muziek onafhankelijk van een platenlabel op de markt te brengen en hoe ze hun muziek bij het publiek brengen?

De impact van flexibel vastgoed op startend ondernemerschap

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Het primaire doel van deze thesis is bepalen of de opkomst van flexibel vastgoed, en specifiek de coworking space, een invloed heeft op startend ondernemerschap. Dit is verwezenlijkt aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek en een kwalitatief onderzoek.

Het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

In deze masterthesis werd het effect van een vrije ondernemingsvorm op ambidexteriteit onderzocht. Als onderzoeksdesign werd voor een exploratief kwalitatief onderzoek gekozen in de vorm van een case study. Decathlon België werd als onderwerp van de case study gekozen.

Enterprise risk management bij snelgroeiende ondernemingen: een casestudie

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Masterproef

In deze masterproef wordt geanalyseerd in welke mate het risicobeleid van een welbepaalde Belgische snelgroeiende onderneming ontwikkeld is.

The Company

Universiteit Antwerpen

Industriële wetenschappen

Leerlijn

Keuzetraject dat over de bachelor en het masterjaar loopt om ingenieursstudenten ondernemingszin en ondernemerschap te laten ervaren. Aan de hand van een small business project werken de studenten zelf een product of dienst uit.

Maatschappelijk Verantwoord en betrokken Ondernemen

Universiteit Antwerpen

Toegepaste Economische Wetenschappen

Opleidingsonderdeel

Studenten ontwikkelen een visie op duurzaam ondernemen. Er wordt vertrokken vanuit gevalstudies die de interactie tussen de stakeholders illustreren en bij de studenten aanleiding geeft tot reflectie over de rol van het bedrijf in de samenleving.

Afstudeerproject iON!

AP Hogeschool

Internationaal Ondernemen

Opleidingsonderdeel

Internationaal Ondernemen (ION) is een instellingsoverschrijdende co-creatie tussen de KDG en AP Hogeschool. Tijdens het ‘Afstudeerproject’ moet de student handelen als een (assistent-)ondernemer.

Project XL - Creative Technologies & Entrepreneurship

Karel de Grote Hogeschool

Marketing, Multimedia en Fotografie

Opleidingsonderdeel

Project XL is gericht op het vormen van jonge ondernemers en wordt interdisciplinair geïntegreerd in een semesterprogramma.

Masterproef

Universiteit Antwerpen

Productontwikkeling

Masterproef

In de masterproef dient de student van de opleiding Productontwikkeling zelfstandig een brug te kunnen slaan tussen volgende drie vakgebieden: menswetenschappen, economische wetenschappen en technologie.

Internationale stage

AP Hogeschool

Management Assistant International Business

Stage

Alle studenten van de opleiding “Management Assistant International Business”(MAIB) lopen in hun afstudeerjaar 16 weken stage in het buitenland.

Postgraduaat innoverend ondernemen

Andere

Ingenieurswetenschappen

Opleiding

Interuniversitair postgraduaat met als doelgroep ingenieurs en handelsingenieurs. Een persoonlijk opleidingsprogramma met verbredende vakken wordt gekoppeld aan een innovatieproject (stage).

European Project Semester (AP)

AP Hogeschool

Centrale diensten

Opleidingsonderdeel

Het European Project Semester (EPS) is een internationaal en interdisciplinair semester dat elk tweede semester van het academiejaar wordt ingericht.

Business Projects

Karel de Grote Hogeschool

KMO Management

Opleidingsonderdeel

‘Business Projects’ is geïntegreerd in de opleiding KMO Management. In opdracht van en in samenwerking met een KMO-peterbedrijf werken studenten in groep aan de uitwerking van een ondernemingsplan.

Management en Entrepreneurship

Universiteit Antwerpen

(Biomedische) Wetenschappen

Minor

Management en Entrepreneurship I en II is een minor die als afzonderlijk keuzetraject wordt aangeboden in de opleiding Biomedische Wetenschappen en in de opleidingen van de faculteit Wetenschappen.

Innovatieweek

Universiteit Antwerpen

Productontwikkeling

Themaweek

Tijdens de Innovatieweek begeleiden de studenten Productontwikkeling ondernemingen in de product-ideation fase. De nadruk ligt op het genereren van innovatieve ideeën via challenges.

Stage 4: Pop-up project

AP Hogeschool

Grafische en digitale media

Stage

In het pop-up project kunnen de studenten kiezen tussen een klassieke stage bij een bedrijf en een ondernemerschapstraject waarbij studenten hun eigen grafisch bureau oprichten en runnen.

Summerschool Experience Entrepreneurship

Universiteit Antwerpen

Zomerschool

Opleiding

De zomerschool ‘Experience Entrepreneurship’ heeft een interdisciplinair en internationaal karakter en wordt georganiseerd voor kandidaten die geïnteresseerd zijn om het thema ‘ondernemerschap’ te ontdekken.

Ondernemerschap

AP Hogeschool

Muziek

Opleidingsonderdeel

De studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen werken aan verschillende ondernemerscompetenties, afhankelijk van de fase van ondernemerschap waarin de student zich bevindt.

Ondernemen

Karel de Grote Hogeschool

Office management

Opleidingsonderdeel

‘Ondernemen’ is een keuzemodule voor studenten Office Management, uit de afstudeerrichtingen Event- en Projectmanagement, Cross Media, HR & Sales en Languages & Intercultural Networking.

European Project Semester (UA)

Universiteit Antwerpen

Productontwikkeling

Opleidingsonderdeel

European Project Semester is een voorbeeld van internationalisering@home en wordt aangeboden aan Vlaamse studenten en Erasmusstudenten. Het programma wordt als een korf van opleidingsonderdelen aangeboden.