BEST PRACTICES

Instelling

arrow&v

Soort project

arrow&v

StartUp@Campus

Karel de Grote Hogeschool

Met StartUp@Campus wil KdG Hogeschool – ook extra-curriculair – alle studenten ondersteunen om nog tijdens hun bacheloropleiding een eigen zaak op te richten. Studenten die een idee met potentieel indienen, krijgen een coachingtraject op maat in samenwerking met VOKA Antwerpen-Waasland.

Hogeschoolbreed project voor student-ondernemers

Opleiding

Business Modeling

Karel de Grote Hogeschool

Het vak Business Modeling wordt door de KdG Hogeschool in een internationale samenwerking met de Fachhochschule Vorarlberg (Oostenrijk) aangeboden. In een internationale setting ervaren studenten via zelfgestuurd en samenwerkend leren de uitdagingen en eisen van een start-up.

International Business Studies

Opleidingsonderdeel

Dive into business

Universiteit Antwerpen

Het Dive into Business programma werd op maat gemaakt van de valorisatienoden van onderzoekers. Het ondersteunt onderzoekers in hun vertaalslag van onderzoek naar de samenleving. Het Deep Dive into Business programma is gericht op die onderzoekers die een spin-off willen oprichten.

Dienst Valorisatie

Opleiding

Masterproef Bringing the future into the classroom

Universiteit Antwerpen

Kristien Verbist onderzocht hoe de leerapproach van leerlingen verandert door hen actief bij het vormgeven van hun lessen te betrekken. Ook de manier waarop de leraar voor de klas staat, wijzigt daardoor. Beide zijn nodig om ons onderwijs af te stemmen op de noden van een snel evoluerende wereld.

Master Opleidings- en Onderwijswetenschappen

Masterproef

Masterproef Critical success factors of corporate social responsibility

Universiteit Antwerpen

Duurzaamheid, of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), lijkt op het eerste gezicht misschien tegenstrijdig met de doelstellingen van een bedrijf. Uit dit onderzoek dat zich richt op het bedrijfsleven blijkt dat MVO waarde creëert.

Meertalige Professionele Communicatie

Masterproef

Masterproef Crowdfunding: een internationale vergelijking

Universiteit Antwerpen

Crowdfunding is een opkomend fenomeen in de wereld van alternatieve financiering. Ondernemingen maken er steeds vaker gebruik van om het gewenste kapitaal bij elkaar te krijgen. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding, die zowel financieel als niet-financieel kunnen zijn.

Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Masterproef

Masterproef Financieringsstructuur bij starters: een vergelijking tussen België, Frankrijk en Duitsland

Universiteit Antwerpen

Het doel van deze paper is ten eerste het vergelijken van de financieringsstructuur van Belgische starters met deze van Franse en Duitse starters. Aan de hand van Orbis werden datasets samengesteld bestaande uit bedrijven opgericht tussen 2014 en 2017.

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

Innovation Lab

Andere

Innovation Lab aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een business-expertisecentrum dat erop gericht is wetenschappelijke en technologie kennis en innovatie te vertalen in business. Dit doet de TU/e door het bedrijfsleven en de universiteit intenser te laten samenwerken aan projecten.

Technische Universiteit Eindhoven

Netwerk

Serious game - Navigating Entrepreneurial Uncertainty

Andere

ESHIP, the board role-playing game, was created to aid an entrepreneurial learning process where students could imbibe principles of navigating uncertainty in an implicit and thus an intuitive manner.

Aarhus University Denmark

Educatief spel

Masterproef Een exploratief onderzoek naar het belang van duurzaamheid bij snelgroeiende bedrijven

Universiteit Antwerpen

Deze masterthesis onderzoekt of snelgroeiende ondernemingen aandacht besteden aan duurzaamheid in hun beleidsvoering. De link tussen duurzaamheid en snelle groei is nog niet uitgebreid behandeld en dat maakt dit onderzoek uniek. Dillen’s werk (2014) vormt de basis van deze masterproef.

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Masterproef De fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming

Universiteit Antwerpen

Deze masterproef doet onderzoek naar de fiscale functie doorheen de ontwikkeling van een onderneming. Meer bepaald wordt onderzocht wat de bepalende factoren kunnen zijn voor het al dan niet internaliseren van de fiscale functie.

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde

Masterproef

TU/e innovation Space

Andere

Voortbouwend op een sterke wetenschappelijke samenwerking die de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft met de industrie, helpt TU/e innovation Space bij het ontwikkelen van een educatief ecosysteem om “Engineers for the Future” te leveren die 21st century skills hebben ontwikkeld.

Eindhoven University of Technology

Netwerk

Sociaal ondernemerschap in Vlaanderen: een schets van de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen

Universiteit Antwerpen

Deze masterproef beoogt de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor sociale economie bedrijven in Vlaanderen a.d.h.v. twee cases in kaart te brengen. Verder verdiept de auteur een belangrijke uitdaging van sociale economie bedrijven: de professionalisering van de bedrijfsvoering.

Toegepaste Economische Wetenschappen

Masterproef

Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap

Universiteit Antwerpen

In het opleidingsonderdeel ‘Innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap’ werken de masterstudenten Cultuurmanagement een innovatieve business case uit voor organisaties uit het culturele werkveld die zich komen voorstellen in het opleidingsonderdeel ‘Forum Cultuurmanagement’.

Cultuurmanagement

Opleidingsonderdeel

Ondernemende stage

Universiteit Antwerpen

Studenten uit de masteropleiding sociaal-economische wetenschappen kunnen een ondernemende stage lopen. Zo bijvoorbeeld bij de vzw microStart die ondersteuning biedt aan starters en ondernemers die wensen te groeien.

Sociaal-economische wetenschappen

Stage

The Company

Universiteit Antwerpen

Keuzetraject dat over de bachelor en het masterjaar loopt om ingenieursstudenten ondernemingszin en ondernemerschap te laten ervaren. Aan de hand van een small business project werken de studenten zelf een product of dienst uit.

Industriële wetenschappen

Leerlijn

Maatschappelijk Verantwoord en betrokken Ondernemen

Universiteit Antwerpen

Studenten ontwikkelen een visie op duurzaam ondernemen. Er wordt vertrokken vanuit gevalstudies die de interactie tussen de stakeholders illustreren en bij de studenten aanleiding geeft tot reflectie over de rol van het bedrijf in de samenleving.

Toegepaste Economische Wetenschappen

Opleidingsonderdeel

Afstudeerproject iON!

AP Hogeschool

Internationaal Ondernemen (ION) is een instellingsoverschrijdende co-creatie tussen de KDG en AP Hogeschool. Tijdens het ‘Afstudeerproject’ moet de student handelen als een (assistent-)ondernemer.

Internationaal Ondernemen

Opleidingsonderdeel

Project XL - Creative Technologies & Entrepreneurship

Karel de Grote Hogeschool

Project XL is gericht op het vormen van jonge ondernemers en wordt interdisciplinair geïntegreerd in een semesterprogramma.

Marketing, Multimedia en Fotografie

Opleidingsonderdeel

Masterproef

Universiteit Antwerpen

In de masterproef dient de student van de opleiding Productontwikkeling zelfstandig een brug te kunnen slaan tussen volgende drie vakgebieden: menswetenschappen, economische wetenschappen en technologie.

Productontwikkeling

Masterproef

Internationale stage

AP Hogeschool

Alle studenten van de opleiding “Management Assistant International Business”(MAIB) lopen in hun afstudeerjaar 16 weken stage in het buitenland.

Management Assistant International Business

Stage

Postgraduaat innoverend ondernemen

Andere

Interuniversitair postgraduaat met als doelgroep ingenieurs en handelsingenieurs. Een persoonlijk opleidingsprogramma met verbredende vakken wordt gekoppeld aan een innovatieproject (stage).

Ingenieurswetenschappen

Opleiding

European Project Semester (AP)

AP Hogeschool

Het European Project Semester (EPS) is een internationaal en interdisciplinair semester dat elk tweede semester van het academiejaar wordt ingericht.

Centrale diensten

Opleidingsonderdeel

Business Projects

Karel de Grote Hogeschool

‘Business Projects’ is geïntegreerd in de opleiding KMO Management. In opdracht van en in samenwerking met een KMO-peterbedrijf werken studenten in groep aan de uitwerking van een ondernemingsplan.

KMO Management

Opleidingsonderdeel

Management en Entrepreneurship

Universiteit Antwerpen

Management en Entrepreneurship I en II is een minor die als afzonderlijk keuzetraject wordt aangeboden in de opleiding Biomedische Wetenschappen en in de opleidingen van de faculteit Wetenschappen.

(Biomedische) Wetenschappen

Minor

Innovatieweek

Universiteit Antwerpen

Tijdens de Innovatieweek begeleiden de studenten Productontwikkeling ondernemingen in de product-ideation fase. De nadruk ligt op het genereren van innovatieve ideeën via challenges.

Productontwikkeling

Themaweek

Stage 4: Pop-up project

AP Hogeschool

In het pop-up project kunnen de studenten kiezen tussen een klassieke stage bij een bedrijf en een ondernemerschapstraject waarbij studenten hun eigen grafisch bureau oprichten en runnen.

Grafische en digitale media

Stage

Summerschool Experience Entrepreneurship

Universiteit Antwerpen

De zomerschool ‘Experience Entrepreneurship’ heeft een interdisciplinair en internationaal karakter en wordt georganiseerd voor kandidaten die geïnteresseerd zijn om het thema ‘ondernemerschap’ te ontdekken.

Zomerschool

Opleiding

Ondernemerschap

AP Hogeschool

De studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen werken aan verschillende ondernemerscompetenties, afhankelijk van de fase van ondernemerschap waarin de student zich bevindt.

Muziek

Opleidingsonderdeel

Ondernemen

Karel de Grote Hogeschool

‘Ondernemen’ is een keuzemodule voor studenten Office Management, uit de afstudeerrichtingen Event- en Projectmanagement, Cross Media, HR & Sales en Languages & Intercultural Networking.

Office management

Opleidingsonderdeel

European Project Semester (UA)

Universiteit Antwerpen

European Project Semester is een voorbeeld van internationalisering@home en wordt aangeboden aan Vlaamse studenten en Erasmusstudenten. Het programma wordt als een korf van opleidingsonderdelen aangeboden.

Productontwikkeling

Opleidingsonderdeel

Entrepreneurship

AP Hogeschool

‘Entrepreneurship’ is een verplicht opleidingsonderdeel dat ook voor internationale studenten toegankelijk is. Daarom wordt dit vak in het Engels gegeven.

Office Management

Opleidingsonderdeel