BEST PRACTICES

Instelling

arrow&v

Soort project

arrow&v

StartUp@Campus

Karel de Grote Hogeschool

Met StartUp@Campus wil KdG Hogeschool – ook extra-curriculair – alle studenten ondersteunen om nog tijdens hun bacheloropleiding een eigen zaak op te richten. Studenten die een idee met potentieel indienen, krijgen een coachingtraject op maat in samenwerking met VOKA Antwerpen-Waasland.

Hogeschoolbreed project voor student-ondernemers

Opleiding

Business Modelling

Karel de Grote Hogeschool

Het vak Business Modelling wordt door de KdG Hogeschool in een internationale samenwerking met de Fachhochschule Vorarlberg (Oostenrijk) aangeboden. In een internationale setting ervaren studenten via zelfgestuurd en samenwerkend leren de uitdagingen en eisen van een start-up.

International Business Studies

Opleidingsonderdeel

Dive into business

Universiteit Antwerpen

Het Dive into Business programma werd op maat gemaakt van de valorisatienoden van onderzoekers. Het ondersteunt onderzoekers in hun vertaalslag van onderzoek naar de samenleving. Het Deep Dive into Business programma is gericht op die onderzoekers die een spin-off willen oprichten.

Dienst Valorisatie

Opleiding

The Company

Universiteit Antwerpen

Keuzetraject dat over de bachelor en het masterjaar loopt om ingenieursstudenten ondernemingszin en ondernemerschap te laten ervaren. Aan de hand van een small business project werken de studenten zelf een product of dienst uit.

Industriële wetenschappen

Leerlijn

Maatschappelijk Verantwoord en betrokken Ondernemen

Universiteit Antwerpen

Studenten ontwikkelen een visie op duurzaam ondernemen. Er wordt vertrokken vanuit gevalstudies die de interactie tussen de stakeholders illustreren en bij de studenten aanleiding geeft tot reflectie over de rol van het bedrijf in de samenleving.

Toegepaste Economische Wetenschappen

Opleidingsonderdeel

Afstudeerproject iON!

AP Hogeschool

Internationaal Ondernemen (ION) is een instellingsoverschrijdende co-creatie tussen de KDG en AP Hogeschool. Tijdens het ‘Afstudeerproject’ moet de student handelen als een (assistent-)ondernemer.

Internationaal Ondernemen

Opleidingsonderdeel

Project XL - Creative Technologies & Entrepreneurship

Karel de Grote Hogeschool

Project XL is gericht op het vormen van jonge ondernemers en wordt interdisciplinair geïntegreerd in een semesterprogramma.

Marketing, Multimedia en Fotografie

Opleidingsonderdeel

Masterproef

Universiteit Antwerpen

In de masterproef dient de student van de opleiding Productontwikkeling zelfstandig een brug te kunnen slaan tussen volgende drie vakgebieden: menswetenschappen, economische wetenschappen en technologie.

Productontwikkeling

Masterproef

Internationale stage

AP Hogeschool

Alle studenten van de opleiding “Management Assistant International Business”(MAIB) lopen in hun afstudeerjaar 16 weken stage in het buitenland.

Management Assistant International Business

Stage

Sociaal en creatief ondernemen

Karel de Grote Hogeschool

Sociaal en creatief ondernemen is een verplicht opleidingsonderdeel voor de studenten Personeelswerk (afstudeerrichting Sociaal werk) en een keuzevak voor alle andere studenten.

Sociaal werk

Opleidingsonderdeel

Postgraduaat innoverend ondernemen

Universiteit Antwerpen

Interuniversitair postgraduaat met als doelgroep ingenieurs en handelsingenieurs. Een persoonlijk opleidingsprogramma met verbredende vakken wordt gekoppeld aan een innovatieproject (stage).

Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Opleiding

European Project Semester (AP)

AP Hogeschool

Het European Project Semester (EPS) is een internationaal en interdisciplinair semester dat elk tweede semester van het academiejaar wordt ingericht.

Centrale diensten

Opleidingsonderdeel

Business Projects

Karel de Grote Hogeschool

‘Business Projects’ is geïntegreerd in de opleiding KMO Management. In opdracht van en in samenwerking met een KMO-peterbedrijf werken studenten in groep aan de uitwerking van een ondernemingsplan.

KMO Management

Opleidingsonderdeel

Management en Entrepreneurship

Universiteit Antwerpen

Management en Entrepreneurship I en II is een minor die als afzonderlijk keuzetraject wordt aangeboden in de opleiding Biomedische Wetenschappen en in de opleidingen van de faculteit Wetenschappen.

(Biomedische) Wetenschappen

Minor

Innovatieweek

Universiteit Antwerpen

Tijdens de Innovatieweek begeleiden de studenten Productontwikkeling ondernemingen in de product-ideation fase. De nadruk ligt op het genereren van innovatieve ideeën via challenges.

Productontwikkeling

Themaweek

Stage 4: Pop-up project

AP Hogeschool

In het pop-up project kunnen de studenten kiezen tussen een klassieke stage bij een bedrijf en een ondernemerschapstraject waarbij studenten hun eigen grafisch bureau oprichten en runnen.

Grafische en digitale media

Stage

Summerschool Experience Entrepreneurship

Universiteit Antwerpen

De zomerschool ‘Experience Entrepreneurship’ heeft een interdisciplinair en internationaal karakter en wordt georganiseerd voor kandidaten die geïnteresseerd zijn om het thema ‘ondernemerschap’ te ontdekken.

Zomerschool

Opleiding

Ondernemerschap

AP Hogeschool

De studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen werken aan verschillende ondernemerscompetenties, afhankelijk van de fase van ondernemerschap waarin de student zich bevindt.

Muziek

Opleidingsonderdeel

Ondernemen

Karel de Grote Hogeschool

‘Ondernemen’ is een keuzemodule voor studenten Office Management, uit de afstudeerrichtingen Event- en Projectmanagement, Cross Media, HR & Sales en Languages & Intercultural Networking.

Office management

Opleidingsonderdeel

European Project Semester (UA)

Universiteit Antwerpen

European Project Semester is een voorbeeld van internationalisering@home en wordt aangeboden aan Vlaamse studenten en Erasmusstudenten. Het programma wordt als een korf van opleidingsonderdelen aangeboden.

Productontwikkeling

Opleidingsonderdeel

Entrepreneurship

AP Hogeschool

‘Entrepreneurship’ is een verplicht opleidingsonderdeel dat ook voor internationale studenten toegankelijk is. Daarom wordt dit vak in het Engels gegeven.

Office Management

Opleidingsonderdeel

Practicum ondernemen

Karel de Grote Hogeschool

‘Practicum ondernemen’ is een keuzevak van de opleiding Rechtspraktijk. In het laatste bachelorjaar kunnen de studenten kiezen tussen 7 aangeboden practica, waaronder het Practicum ondernemen.

Rechtspraktijk

Opleidingsonderdeel

StartUp Bootcamp

Andere

De Master of Innovation & Entrepreneurship aan de Antwerp Management School trekt een zeer divers publiek aan. Zowel op vlak van nationaliteiten als op vlak van achtergrond. In ‘StartUp Bootcamp’ wordt dan ook multidisciplinair en internationaal samengewerkt.

Master of Innovation & Entrepreneurship

Opleidingsonderdeel

Masterproef Co.connect

Universiteit Antwerpen

Deze masterproef beschrijft het ontwerp van een product-dienstcombinatie die co-founders met elkaar in contact brengt en hen begeleidt bij het uitbouwen van een sterke samenwerking. Het idee voor de dienstverlening ontstond uit het onderzoek van F. Dams.

Productontwikkeling

Masterproef

Bachelorproef De pre-internationalisatie fase van KMOs

Universiteit Antwerpen

De algemene vraag die in dit onderzoek gesteld wordt, is de volgende: De pre-internationalisatie fase van KMO’s: Welke persoonlijkheidskenmerken zetten ondernemers aan om te internationaliseren?

Toegepaste Economische Wetenschappen Bedrijfskunde

Bachelorproef

Masterproef Innovatiegedrag en persoonlijkheidskenmerken

Universiteit Antwerpen

Hoe verschillen ondernemers van andere individuen op basis van hun persoonlijkheidskenmerken en innovatiegedrag, en kunnen deze persoonlijkheidskenmerken mee het innovatiegedrag (als een trade-off tussen exploratie/exploitatie) bepalen?

Toegepaste Economische Wetenschappen: bedrijfskunde

Masterproef

TAKEOFFANTWERP is sinds 2014 een werking én een plek waar studenten hun ondernemingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool) samen met de stad Antwerpen, VOKA en SINC.

TAKEOFFANTWERP

PARTNERS

KERNACTIVITEITEN

INFORMATIE